Hvilke skilt er viktige i trafikken? Her kan du se 10 viktige skilt du må vite om

Hvilke skilt er viktige i trafikken? Her kan du se 10 viktige skilt du må vite om

Skilt er noe man finner overalt i Norge. Men selv om vi har vært omringet av dem hele livet, er det fortsatt ikke lett å huske alle skiltene. De fleste som ikke har lappen vet som regel hva fartsgrense skiltene betyr, men begynner å slite litt med en gang de tar en titt på mange andre skilt.

Når man begynner å øve til teoriprøven for bil, så er det litt for mange som ikke legger nok vekt på alle skiltene. Dessverre er det litt for mange som sliter med skilt under teoriprøven.

Det er viktig å forberede seg godt, og det innebærer å lære seg alle skiltene. Nå kan du bruke teoriappen vår til å øve på spørsmål om skilt, trafikkregler og alt du vil få på teoriprøven!

Skiltene er delt inn i kategorier

Vi har over 300 forskjellige offisielle skilt i Norge. Alle skiltene har blitt delt inn i 9 kategorier som beskriver kort hva hensikten til skiltene er.

De forskjellige gruppene er:

 1. Fareskilt
  Skiltene i denne kategorien sier ofte ifra når det er noe man må passe på i veien Enten det ofte er barn som leker eller en skarp sving rundt hjørne det dreier seg om, så havner disse skiltene under fareskilt kategorien.
 2. Vikepliktskilt og forkjørsskilt
  Det er vikepliktskiltene som kontrollerer hvem som skal kjøre hvor i forskjellige situasjoner. Som regel har man vikeplikt for de som kommer fra høyre, men skiltene i denne kategoriene spiller som regel på vikeplikten.
 3. Forbudsskilt
  Disse skiltene forteller hvor det er forskjellige forbud på veien. Et skilt som ofte dukker opp i denne kategorien har en rød sirkel med et hvitt rektangel vannrett på tvers.
 4. Påbudsskilt
  Skiltene i denne gruppen markerer om et påbud gjelder på en strekning eller vei.
 5. Opplysningsskilt
  Et godt eksempel på hva dette skiltet betyr, er Gangfeltskilt. Skiltene viser hvor påbud, forbud og regler gjelder for steder eller strekninger.
 6. Serviceskilt
  Ofte når man kjører ser man skilt som viser til hurtigladere, verksteder, toaletter osv. Skiltene i denne kategorien gir sjåfører informasjon om forskjellige tjenester, og kjennes igjen av ikoner som avbilder tjenesten.
 7. Veivisningsskilt
  Det er veivisningsskilt som forteller hvor man skal kjøre for å finne frem til steder, virksomheter, valg av kjørefelt, valg av vei, veiruter og hvor langt det er til reisemålet.
 8. Underskilt
  Disse skiltene ser man bare sammen med et annet hovedskilt. Skiltene gir informasjon om utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde.
 9. Markeringsskilt
  Markeringsskilt forteller for eksempel om det er hindringer eller svinger i veien. Hindringene behøver ikke å være i veien for å bli markert, de kan også være nær veien.

Det er viktig å kunne alle skiltene

Ja, det er mange skilt å huske, men det er ikke bare for å bestå teoriprøven vi lærer skiltene, vi har de jo for å holde oss trygge og komfortable på veien. Skiltene sørger for at trafikken flyter som den skal, og gir alle sjåfører mye verdifull informasjon om forskjellige tjenester i nærheten, hvor man skal kjøre for å finne frem til reisemål osv.

Spørsmålene på teoriprøven er tilfeldige, og derfor er det også veldig viktig med en god kunnskap om alle skiltene. Skal du ta teoriprøven så er det anbefalt å lese godt om alle de forskjellige skiltene og kategoriene de hører til.

Forbered deg godt, og sørg for å ha god tid.

Noen av skiltene mange sliter med

Alle skiltene er viktige å huske, men enkelte av dem har en tendens for å havne i glemmeboka for mange under teoriprøven. Under er fem skilt som mange sliter med.

Møtende trafikk

Det er svært mange sjåfører som er usikre på dette skiltet. Skiltet hører til fareskilt, og forteller at kjørebanen har trafikk som går i begge retninger.

Slutt på kollektivfelt

Skiltet hører til opplysningsskilt.

Sambruksfelt

Dette skiltet er ikke alltid like lett å vite hva betyr, men det forteller at kjørende må ha minst en passasjerer i bilen. Skiltet hører til opplysningsskilt.

Slutt på forkjørsveg

Skiltet sier ifra når det er slutt på forkjørsveg.

Forbud for motorvogn

Skiltet hører til forbudsskilt.

Hvordan du kan huske skiltene

Kort fortalt så er repetering din beste venn når det kommer til å huske skiltene. Ta et besøk til vegvesenet sin nettside, (https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/trafikkskilt/) så kan du bla opp alle de forskjellige skiltene der. Gå gjennom alle kategoriene, og noter deg kjennetegn mellom skiltene.

Du også se på innlegget om gode tips og triks for å bestå teoritentamen for førerkort (http://testen.no/teoritentamen-tips-og-triks/).

Behøver du hjelp til noe annet?

Da kan du ta en titt på andre innlegg vi har publisert. (http://testen.no/artikler-tips-triks/) Her finner man artikler om teoriprøven og biler. Vi fra Testen.no jobber for å hjelpe alle med å bestå teoriprøven for lappen. Dersom det er noe du lurer på, så er det bare å ta kontakt, så hjelper vi deg fortløpende.