Underskilt - Hvilke typer underskilt har vi og hva betyr de?

Underskilt - Hvilke typer underskilt har vi og hva betyr de?

Bla ned for å lese artikkelen

 1. Fornøydgaranti

 2. Beståttgaranti

 3. 3000+ spørsmål

 4. Minispill

 5. Enkle forklaringer

 6. AI-anbefalinger

Tilgang til alle kurs - 7 dager

Abonnementet fornyes automatisk til ordinær pris, avslutt når du vil!

1 kr 🔥 Ordinær pris 199 kr

Ved å gå videre godtar du våre app- og kjøpsvilkår.

Underskilt - Hvilke typer underskilt har vi, og hva betyr de?

I dette innlegget kan du lære om underskilt, forklaring på noen av de vanligste og hva de betyr. Dette kan være en fin måte å få en generell forståelse eller friske opp minnet angående underskilt. Hvis du skal forberede deg på teoriprøven, så kan du bruke appen vår til å øve på alle nødvendige spørsmål og teori som er relevant for temaet. På denne måten kan du få nødvendig kompetanse og kontroll, slik at du kan bestå teoriprøven med glans! Last ned appen i dag og registrer deg i appen.

Hva er underskilt?

Underskilt er et type skilt som brukes i tillegg til et trafikkskilt. Plasseringen til underskilt ligger i navnet og slike skilt vil du se under et hovedskilt. Underskiltet sitt formål er å gi en dypere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde.

For de aller fleste underskiltene vil de ha en svart tekst eller svarte symboler på en hvit bunn. Underskilt til hovedskilt som nyttes til midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid, kan ha gul bunnfarge. Hvis hovedskiltet har gul bunnfarge i forbindelse med vegarbeid, skal underskiltet også ha gul bunnfarge. Dette er forklart i kapittel 9 om underskilt i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)

Disse type underskiltene har vi

Vi deler inn de enkelte underskiltene inn i egne kategorier. Dette er de ulike underskiltene:

 • A - Alminnelige underskilt
 • B - Spesielle underskilt

Innenfor spesielle underskilt er det ulike temaer. Det er:

 • Underskilt til fareskilt
 • Underskilt til vikeplikt- og forkjørsskilt
 • Underskilt til stans- og parkeringsskilt
 • Underskilt til opplysningsskilt

Nedenfor gir vi eksempler på underskilt til alminnelige underskilt, og spesielle underskilt med bilde og forklaring.

Alminnelige underskilt

Dette er et underskilt for tid som man kan finne flere steder.

Dette er et underskilt for tid.

Dette underskiltet gir informasjon om at hovedskiltet gjelder i tidsrommet som er vist med klokkeslett. På et slikt underskilt er de svarte tallene for hverdager, utenom lørdager. Det er klokkeslettet inne i parenteser som gjelder for lørdager. De røde tallene tar for seg søndager, helligdager og offentlige høytidsdager.

Et underskilt for avstand som angir 100 meter.

Dette underskiltet er for avstand.

Et slikt underskiltet gir informasjon om avstanden til et sted fra der et hovedskilt er gjeldende eller der et likt hovedskilt er satt opp. Det kalles en forvarsling.

Underskilt for svingpil til høyre.

Dette underskiltet kalles for svingpil.

Underskiltet betyr at hovedskiltet blir gjeldende etter svingen i vegkrysset.

Spesielle underskilt

Underskilt til fareskilt

Underskilt for særlig ullykesfare.

Underskiltet betyr særlig ulykkesfare.

Dette underskiltet kan variere ut fra graden for fare.

Underskilt for anbefalt hastighet.

Underskiltet vist under betyr anbefalt fart.

Det betyr at den høyeste hastigheten som faren kan være under normale forhold. Det kan ha med lys, sikt, vær og føre å gjøre.

Underskilt til vikeplikt- og forkjørsskilt

Underskilt for møtende trafikkveg i begge retninger.

Dette underskiltet betyr sykkeltrafikk i begge kjøreretninger.

Underskiltet gir informasjon om at det er trafikk med sykkel i begge kjørefelt på kryssende sykkelveg, eller gang- og sykkelveg.

Forvarsling av stopp om 150 meter sier dette underskiltet.

Underskilt for forvarsling av stopp.

Et slikt underskilt blir brukt med vikepliktskilt for å varsle om stopp i den gitte avstanden på skiltet.

Underskilt til stans- og parkeringsskilt

Dette er et underskilt for kombinert regulering.

Underskilt for kombinert regulering.

Slike underskiltet sier noe om parkeringsregulering med tekst, tall og symbol som brukes på andre underskilt.

Underskilt for parkering.

Dette er et eksempel på underskilt for oppstilling av parkert kjøretøy.

Underskilt til opplysningsskilt

Dette er underskilt for generell fartsgrense i miniatyr.

Et slikt underskilt blir brukt sammen med hovedskiltet automatisk trafikkontroll og strekningsmåling. Det er for å gi trafikanter informasjon om fartsgrensen på den aktuelle avstanden.