Vikeplikt - Hva er det og hvordan fungerer det?

Vikeplikt - Hva er det og hvordan fungerer det?

Bla ned for å lese artikkelen

 1. Fornøydgaranti

 2. Beståttgaranti

 3. 3000+ spørsmål

 4. Minispill

 5. Enkle forklaringer

 6. AI-anbefalinger

Tilgang til alle kurs - 7 dager

Abonnementet fornyes automatisk til ordinær pris, avslutt når du vil!

1 kr 🔥 Tilbud - nedsatt fra 199 kr

Ved å gå videre godtar du våre app- og kjøpsvilkår.

Vikeplikt - Hva er det og hvordan fungerer det?

I denne artikkelen skal vi lære deg om vikeplikt. Når du bruker Testen.no for å øve til teoriprøven så kan du være sikker på at du får tilstrekkelig med spørsmål og teori rundt vikeplikt, slik at du kan ha full kontroll på dette når du skal gjennomføre prøven. Du kan laste ned appen vår i Appstore og Google Play!

I trafikken er vikeplikt svært sentralt og det er noe som er viktig å ha god kontroll på, i teori og praksis. Vikepliktsregelen kan komme i flere varianter og det finnes ulike regler som forteller trafikanter hvem som skal vike. Videre skal vi ta utgangspunkt i hvordan vikeplikt fungerer i Norge, hva det er og hvordan det fungerer.

Hva er vikeplikt?

Vikeplikt er et lovkrav om at en sjåfør skal gi forkjørsrett til en annen sjåfør, fotgjenger eller syklist i visse situasjoner. Trafikkloven § 7.1 sier at «Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse.»

Den vanligste situasjonen hvor det kreves vikeplikt er når to kjøretøy nærmer seg et kryss fra forskjellige retninger og det ikke er skilt eller trafikksignal for å kontrollere trafikkflyten. I denne situasjonen må føreren av kjøretøyet til venstre gi etter for føreren av kjøretøyet til høyre. Dette kalles for høyreregel og betegnelsen blir vanligvis brukt i denne sammenhengen. Andre situasjoner der det kan kreves vikeplikt inkluderer når et kjøretøy kjører inn  på en motorvei, når en fotgjenger krysser gaten, eller når en syklist sykler i et sykkelfelt.

Vanlige situasjoner der vikeplikten forekommer

Det finnes flere regler som er knyttet mot vikeplikt og nedenfor kan du se en liste som tar for seg de vanligste, og noen av de viktigste vikepliktreglene i trafikkbildet:

 • Hvis du kommer til et vikepliktskilt, har du vikeplikt for andre kjøretøy på kryssende veg eller veier
 • Vikeplikten gjelder for kjørende eller syklister inne i en rundkjøring
 • Hvis du kjører på en veg med en fartsgrense som er 60 km/t eller lavere, så har du vikeplikt for busser som gir tegn.
 • Hvis du kommer kjørende fra blant annet en parkeringsplass, eiendom, bensinstasjon eller en form for holdeplass har du vikeplikt for andre trafikanter.  Hvis tilfellet er at du skal på eller krysse en veg fra gangveg, fortau eller sykkelveg har du vikeplikt for trafikanter på vegen. Dette gjelder ikke for trafikanter som kommer fra de nevnte områder som parkeringsplass, eiendom osv…
 • Hvis et veikryss ikke er regulert av skilt eller trafikklys, har trafikanter vikeplikt for høyre. Det kaller vi høyreregelen.
 • Om du skal rygge eller vende kjøretøyet har du vikeplikt for andre trafikanter. Om utsikten ikke er tilstrekkelig, skal det ikke rygges eller vendes uten at noen kontrollerer eller passer på.

Skilter for vikeplikt og forkjørsvei

Det er en rekke skilter som sier noe om vikeplikt og forkjørsvei. Videre nedover kan du se en rekker av de vanligste skiltene.

Vikepliktskilt

Dette er et vikepliktskilt.

Dette skiltet er et vikepliktskilt. Hvis du ser dette skiltet, betyr det at du er nødt til å vike for trafikk fra begge sider på kryssende vei.

Forkjørsveg

Skiltet for forkjørsveg betyr at kjørende fra en kryssende vei eller sidevei har vikeplikt.

Skiltet for forkjørsveg betyr at kjørende fra en kryssende vei eller sidevei har vikeplikt. Det vil plassert vikepliktskilt eller stoppskilt ved kryssende- eller sidevei. Dette skiltet gjelder helt til skiltet for slutt på forkjørsveg, vikepliktskiltet eller stoppskiltet.

Slutt på forkjørsveg

Skilt for slutt på forkjørsveg.

Skiltet betyr at det er slutt på forkjørsveg og vanlig høyreregel gjelder.

Stoppskilt

Stoppskilt som er et tydelig skilt på at man må utføre full stans.

Dette er stoppskilt som angir at kjøretøy skal stoppe helt før innkjøring på en kryssende veg eller over en planovergang. I tillegg har den kjørende vikeplikt for trafikk fra begge kjørefelt eller vikeplikt for sporvogn og jernbanetog ved planoverganger. Dette stoppet skal gjøres inntil en stopplinje, og hvis denne linjen mangler skal du stoppe så nærme veien du kan.

Møtende har vikeplikt

Skilt for møtende har vikeplikt, med en rød og hvit pil.

Dette skiltet betyr at møtende kjørende har vikeplikt. Dette skiltet viser til at møtende kjørende har vikeplikt når skiltet (skilt 212) er tilstede.

Vikeplikt overfor møtende

Skilt for vikeplikt for møtende, som har en svart og rød pil.

For dette skiltet gjelder vikeplikt overfor møtende kjørende. Det betyr at det er forbudt å kjøre inn på en smal veg hvis kjøringen kan resultere i at møtende trafikk blir hindret. Dette er skilt 212.

Vikepliktsregler når du sykler

Vikeplikten for syklister varierer fra hvor de sykler. Vikeplikt handler om å vike eller stoppe for trafikanter og vente til de har passert. Dette gjelder for sykling i kjørefelt eller på eget sykkelfelt:

 1. Vikeplikt for gående i et gangfelt
 2. Syklister har vikeplikt for kjørende fra sin høyre side
 3. Syklister har også vikeplikt for møtende kjøretøy på sin høyre side når det skal svinges inn til venstre
 4. Vikeplikt gjelder også for de kjørende på en forkjørsvei som syklisten skal inn på

Dette gjelder for sykling på gangveg, fortau eller eget sykkelfelt

Hvis en sykler på gangveg, fortau eller eget sykkelfelt så gjelder vikepliktsreglene for kjørende. Med andre ord vil det si at syklister har vikeplikt for trafikanter hvis de skal svinge eller krysse annen veg.

Vikeplikt for fotgjengere

Når det kommer til fotgjengere skal man alltid være oppmerksom og forberedt på å stanse, eller ha muligheten til å svinge unna. I all hovedsak vil kjørende få skylden om de kjører på en fotgjenger. Unntak kan være hvis dokumentasjon kan vise til at fotgjengeren handlet på en måte som gjøre det umulig å stoppe.

I forskrift om kjørende og gående i trafikk, sier § 9 dette som du må være fullstendig klar over:

 • Kjørende skal la gående få tilstrekkelig plass på vegen.
 • Kjørende som krysser gangveg eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun.