Alt om nullvisjonen og ulykker

Alt om nullvisjonen og ulykker

Bla ned for å lese artikkelen

  1. Fornøydgaranti

  2. Beståttgaranti

  3. 3000+ spørsmål

  4. Minispill

  5. Enkle forklaringer

  6. AI-anbefalinger

Tilgang til alle kurs - 7 dager

Abonnementet fornyes automatisk til ordinær pris, avslutt når du vil!

1 kr 🔥 Ordinær pris 199 kr

Ved å gå videre godtar du våre app- og kjøpsvilkår.

Betraktelig økt i løpet av de siste tiårene, har kjøretøy blitt en av de viktigste verktøyene i økonomien vår og har bundet verden sammen på en måte som aldri før har vært sett. Disse kjøretøyene har gjort det mulig for folk å reise lange avstander og transportere varer effektivt, og skape en globalisert verden som har satt sitt preg på menneskets historie. Dessverre har de kommet med en stor bivirkning - trafikkulykker.

Dette innlegget gir deg en introduksjon til Nullvisjonen og hvordan den har påvirket trafikkulykker.

Nullvisjonen

Ingen liv er verdt å miste unødvendig. Dette er noe Norge sa seg enig med, og begynte med planer for å redusere antallet drepte i trafikken. Dette har involvert en rekke ulike tiltak, hvorav noen av de største er ulike tilbud for kollektivtransport. Ved å tilby pendlere et praktisk og effektivt transportsystem, vil det redusere trafikkulykker. Dette har vist seg å være en god løsning.

Selv om vi tar skritt for å redusere vår avhengighet av biler og oppmuntre til offentlig transport, er ikke dette en overfladisk løsning. Vi har et mål om ikke å overgå 350 drepte innen 2030, noe som vil kreve at alle følger trafikkreglene og kjører ansvarlig. Dette betyr å ikke kjøre for fort eller i beruset tilstand, samt prøve å hindre dette fra å skje.

Det har også vært lagt vekt på utforming av veier med stort fokus på hvordan menneskehjernen reagerer på ulike situasjoner. Men nå som det har gått 20 år siden Nullvisjonen ble satt på plass, la oss ta ta en titt på hvordan tallene har sett ut de siste årene.

Ulykker etter Nullvisjonen

Ser vi på statistikk fra Statistisk sentralbyrå har trafikkulykkene gått ned de siste årene. Dette er et direkte resultat av nullvisjonen som har vært på plass siden 2002 og det langsomme skiftet mot mer offentlig transport.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

I 2002 ble totalt 310 mennesker drept og 1151 ble alvorlig skadd i trafikken. Etter bare 3 år, falt tallet ned til 224 drepte og 977 hardt skadde. Videre går det ganske stabilt ned mot 147 drepte i 2014. I 2020 så vi for første gang under 100 drepte, mer nøyaktig 93.

Vi ser noen gode resultater, men det er fortsatt ikke nok til å nå målet vårt, men vi må huske at hver eneste sak påvirkes av en rekke ulike faktorer, noen som er svært viktig å vite om!

Usikker på hva myndighetspyramiden er? Vi har laget en oversikt for deg

La oss se nærmere på tallene, for her er det noe galt

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Ser du hva som er galt eller hva som er et stort problem?

Menn havner rett og slett oftere i ulykker som fører til drepte og hardt skadde. Problemet med dette er at figuren viser at holdning og kjørestil har en direkte kobling til ulykker. Dette betyr å kjøre med et overdreven ego, noe som fører til en kjørestil som er uforsvarlig og over sjåførens ferdighetsnivå.

Kvinner er mer bevisste på farene, og vil lettere redusere hastigheten for å unngå ulykker som ville vært umulig i høyere hastighet. Dette er en stor årsak til ulykkene menn havner i. Hvor de påfører seg selv og andre uskyldige mennesker stor skade, og i verste fall død.

Vi må alle samarbeide om å nå målet

Når vi ser et stort antall ulykker forårsaket av bilister som ikke følger trafikkreglene, kjører for fort og beruset, vet vi at dette krever samarbeid for å fikse. Det beste er å aldri sette seg inn i et kjøretøy med noen som har drukket eller er full. Men enda bedre er selvsagt å hindre fyllekjøringen.

Vi håper du holder deg trygg på veien, følger trafikkreglene og respekterer alle andre som deler den med deg. For å forberede deg på beste måte for dette så kan du bruke vår app for å øve på teori til førerkort!

Lykke til videre!