Prikker, bøter og straffer på førerkortet - Her er alt du må vite

Prikker, bøter og straffer på førerkortet - Her er alt du må vite

Bla ned for å lese artikkelen

 1. Fornøydgaranti

 2. Beståttgaranti

 3. 3000+ spørsmål

 4. Minispill

 5. Enkle forklaringer

 6. AI-anbefalinger

Tilgang til alle kurs - 7 dager

Abonnementet fornyes automatisk til ordinær pris, avslutt når du vil!

1 kr 🔥 Ordinær pris 199 kr

Ved å gå videre godtar du våre app- og kjøpsvilkår.

Litt fristende å kjøre for fort? Da anbefaler vi å lese dette innlegget for å få vite hva du kan få i bøter og straffer, for ikke minst å snakke om sikkerheten.

I trafikken, så er det viktig at alle kjører etter reglene for å holde en god flyt, samt å samarbeide for å holde hverandre så trygg som mulig. Selv om trafikkreglene er svært viktig å følge, er det noen regler som brytes oftere enn andre, hvor den mest vanlige er å kjøre for fort. Men må vi egentlig alltid følge fartsgrensen? Og hva skjer hvis politiet stopper deg?

I tillegg til å svare på dette, får du vite andre gode grunner for hvorfor du ikke bør kjøre for fort. Om du skal forberede deg til å ta førerkort, så har vi i Testen laget en egen teoriapp som du kan bruke for å øve til teoriprøven for moped, bil og motorsykkel.

Hvorfor vi har fartsgrenser - ikke mist førerkortet

Hvis du havner i en trafikkulykke mens du kjører etter angitt fartsgrense, vil du ha store sjanser for å overleve ulykken. Dette er fordi fartsgrensene er beregnet etter hvilken hastighet som er optimal for fart og overlevelsessjanse på angitt strekning under normale forhold. Dette hjelper alle travle trafikanter å komme seg fort frem til destinasjonen sin, som gir svært store overlevelsessjanser hvis en ulykke skulle oppstå.

Hva er straffen eller bøtene for å kjøre for fort?

Har du allerede lån til førerkort, er det ikke smart å bryte trafikkregler. Da kommer potensielt veldig store bøter.

Hvis du kjører for fort, øker sannsynligheten for å bli stoppet av en politibetjent med klare bøter. Men selv om dette er en viktig grunn for å ikke kjøre for fort, så har vi noen viktigere. Siden fartsgrensene er satt opp etter overlevelsessjanser, synker denne når du kjører over fartsgrensen. Dette skjer på grunn av forskjellige grunner, hvor den viktigste er stopplengden din, som er reaksjonslengden og bremselengden kombinert.

Reaksjonslengde

Reaksjonslengden din har svært mye å si for hvordan en ulykke slutter, da dette er beregnet fra punktet du har sett en fare til du tråkker ned bremsen og bilen senker farten. For å gjøre det så lett som mulig, kan vi si at du har en reaksjonstid på ett sekund. Kjører du da i 80 km/t går det hele 22 meter før bremsingen har rukket å starte. Øker du hastigheten med 10 km/t blir den nye reaksjonslengden på 25 meter. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men når vi også tar med bremselengden ser vi fort hvordan dette påvirker resultatet av ulykker.

Bremselengde og stopplengde

Når du har først sett en fare, vil bremselengden beregnes fra der bilen starter å bremse til den har stoppet. Kjører du i 80 km/t blir bremselengden 30 meter, som er en stopplengde på 53 meter. Dette vil si at om du kjører i 80 km/t bruker bilen hele 53 meter på å stanse fra du har sett faren. Kjører du i 90 km/t vil du ha en stopplengde på 64 meter, og 76 meter i 100 km/t.

Siden vi ser at stopplengden øker betraktelig med hastigheten, er det uhyre viktig å aldri kjøre over fartsgrensene. Dette fører til stopplengder som ikke gjør det mulig å senke ned farten til en overlevbar hastighet, som er spesielt viktig i frontkollisjoner.

Tenk på svinger med dårlig sikt som en felle!

Hva som helst kan være midt i veien, selv i svinger. Du må alltid ha klar sikt der du kjører, samt må ha gode kunnskaper om stopplengden din, da du må klare å stoppe på den delen av veien du faktisk kan se. Derfor må du alltid kjøre rolig i svinger med dårlig sikt. Bare dette simple tipset kan redde livet til utallige mennesker, da svært mange ulykker skjer fordi førere kjører over fartsgrensen med null respekt ovenfor stopplengden.

Hvor mye koster det å kjøre for fort? Her er fartsbøter for 2022

Vi alle kjenner noen som har tatt imot et par bøter før, kanskje til og med du har? Med Norges mål om null drepte i trafikken, har bøtene endret seg. For å få en god oversikt over hva du må betale hvis du kjører for fort, finner du en liste med dette under.

Satser for fartsbøter

Hvis du kjører over fartsgrensen der den er 60 km/t og lavere:

 • 1-5 km/t over = 850 kr.
 • 6-10 km/t over = 2 250 kr.
 • 11-15 km/t over = 4 050 kr.
 • 16-20 km/t over = 5 850 kr.
 • 21-25 km/t over = 9 050 kr.

Hvis du kjører over fartsgrensen der den er 70 km/t og høyere:

 • 1-5 km/t over = 850 kr.
 • 6-10 km/t over = 2 250 kr.
 • 11-15 km/t over = 3 600 kr.
 • 16-20 km/t over = 5 000 kr.
 • 21-25 km/t over = 6 800 kr.
 • 26-30 km/t over = 9 050 kr.
 • 31-35 km/t over = 10 850 kr.

Hvis du kjører over fartsgrensen på motorveien der den er 90 km/t og høyere:

 • 1-5 km/t over = 850 kr.
 • 6-10 km/t over = 2 250 kr.
 • 11-15 km/t over = 3 600 kr.
 • 16-20 km/t over = 5 000 kr.
 • 21-25 km/t over = 6 800 kr.
 • 26-30 km/t over = 9 050 kr.
 • 31-35 km/t over = 10 850 kr.
 • 36-40 km/t over = 11 300 kr.

Dersom du kjører fortere enn høyeste bot, mister du førerretten i en periode.

Bøtene gis ut som et forenklet forelegg og løser mindre alvorlige handlinger uten videre behandling. I tillegg blir ikke boten registrert i bøte- og strafferegisteret.

Hvordan få prikker på førerkortet

Kjører du for fort kan du også få prikker i førerkortet. Hvor mange du får baseres på hvor fort over fartsgrensen du kjører. Når du mottar prikker i førerkortet ligger de der i tre år før de blir fjernet. Når du har fått 4 prikker i førerkortet, får du et varselbrev som advarer deg at du mister førerretten, hvis du får 8 prikker i løpet av tre år. Da mister du førerkortet i seks måneder. Flere overtredelser samtidig fører til summen av overtredelsene.

Dersom du ønsker å se hvor mange prikker du har i førerkortet ditt, må du ta et besøk til en politistasjon for å få hjelp der.

Hva er straffen på førerkortet for å kjøre for fort?

Under kan du lese om hvor mange prikker de forskjellige fartsovertredelsene gir førerkortet ditt.

Der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere: Kjører du 11-15 km/t over får du to prikker i førerkortet, og tre prikker om du kjører fra 16 km/t over.

Der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere: Kjører du 16-20 km/t over får du to prikker i førerkortet, og tre prikker om du kjører fra 21 km/t over.

Disse overtredelsene gir også bøter, straff og prikker!

Det er ikke bare å kjøre for fort som gir førerkortet ditt prikker. I trafikken finner du også noen regler som aldri bør brytes, da de kan føre til svært farlige situasjoner. De fleste overtredelsene gir førerkortet ditt tre prikker hver, som er:

Hva kan jeg få prikker på førerkortet av?

Du får prikker for overtredelse av:

 • Kjøre for fort
 • Kjøre på rødt lys
 • Kjøring utenfor sperrelinjen
 • Brudd på trafikkloven
 • Kjøring på ulovlig område
 • Kjøre for tett på bilen foran
 • Kjøre trimmet moped eller motorsykkel (https://testen.no/trimmet-moped/)
 • Ikke sikret passasjerer under 15 år riktig
 • Les kilde fra Politiet (https://www.politiet.no/tjenester/forerkort-og-kjoreseddel/prikker-i-forerkortet/)

Du får to prikker i førerkortet om du ikke sikrer en passasjer under 15 år.

I tillegg får du en saftig bot på 2 450 - 7 250 kr, som varierer ut ifra hvilken overtredelse du begår.

Hvor lenge varer prikker på førerkortet og hva skal til for å miste lappen?

Hvis du får åtte prikker i løpet av tre år, mister du retten til å kjøre bil, motorsykkel eller andre kjøretøy i 6 måneder. Unge sjåfører på prøvetid får dobbelt så mange prikker ved overtredelse og er derfor viktig at de er ekstra forsiktige.

Hvor mange prikker på førerkortet gjør at du mister det?

 • Har du prøveperiode for førerkort i klasse B, får du dobbelt antall prikker dersom du gjør feil i denne prøveperioden.
 • Får du åtte prikker i en periode på tre år, vil førerkortet bli tatt fra deg i seks måneder.
 • Hvis du blir tatt for å begå flere brudd på samme tid, vil du få prikker for alle forbrytelsene samtidig.

Du vil motta et varselbrev fra staten når du har fire prikker eller over.

Hvordan får du prikker og hva skal til for å miste førerkortet?

Det er to måter å få prikker på førerkortet:

 • Politiet tar deg i en forbrytelse som kan straffes med prikker.
 • Du kjører fort og blir tatt i en fotoboks eller automatisk fartsmåling.

Du kan da få et forenklet eller vanlig forelegg, dersom du ikke godtar (vedtar) disse, avsluttes saken i retten. En punktsiktelse kommer fra rettskraftig dom, godkjent forelegg eller godkjent forenklet forelegg. Du kan ikke klage på antall prikker du får. Hvilken er den billigste? Det billigste alternativet er hvis du godtar den originale boten og alle dens konsekvenser, men om du mener det ikke er riktig så må du ta det opp i rettssalen.

Hva er straffen for å bryte fartsgrenser eller trafikkregler?

To prikker:

 • Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere
 • Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere
 • Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år

Tre prikker:

 • Brudd på mobilbruksforbud
 • Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere
 • Fartsovertredelse f.o.m. 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere
 • Kjøring mot rødt lys
 • Ulovlig forbikjøring
 • Brudd på vikeplikten
 • Kjøring i sperreområde
 • For liten avstand til kjøretøyet foran
 • Kjøring med trimmet motorsykkel/moped

(Oversikten er hentet fra Statens Vegvensen om straff på brudd av trafikkloven)

Når blir prikkene fjernet fra førerkortet?

Prikkene blir slettet fra førerkortet etter tre år fra den dagen du skrev under på forbrytelsen du ble tatt for, dette gjelder fra både en eventuell rettsak er slutt, men også da du skrev under på forenklet forelegg. Når du får tilbake førerkortet, blir de prikkene som førte til at du mistet førerkortet fjernet.

Om prikkbelastningsordningen

Prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004. Målet med prikkbelastningsordningen er å sørge for at bilistene følger trafikkreglene og oppfører seg hensynsfullt. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på veiene. Les kilde fra Statens Vegvesen.