Hva er bremselengde?

Hva er bremselengde?

Bremselengden er viktig å ha gode kunnskaper om for å holde trafikken sikker for alle, og er avstanden fra punktet du starter å bremse til bilen stanser. Dersom du er nødt til å bråbremse for å ikke kjøre på et dyr eller havne i en trafikkulykke, så er bremselengden en svært viktig faktor for resultatet. I en ulykke vil bare en liten fartsøkning ha en ufattelig stor betydning på overlevelsessjansene, både for deg og de andre involverte. Dersom vi alle får en god forståelse for bremselengden og følger alle trafikkreglene, vil færre bli drept i ulykker.

I dette innlegget skal vi gå gjennom viktige detaljer som kan redde ditt og andres liv i trafikken, som hvordan is, snø, grus og vann påvirker bremselengden. Hvis du er interessert i å lære mer om bremselengde og trafikken, så kan du øve på teoriprøven for klasse B i appen vår.

Bremselengden under normale forhold

Først er det viktig å lære hvordan biler oppfører seg på veien under normale forhold, som vil si en tørr vei. Dette gir bildekkene en god friksjon for å stanse så hurtig som mulig. Siden vi ikke er designet for å tåle høy-hastighet bilkollisjoner, må vi senke ned farten så de store kreftene blir overlevbare. For å få til dette, så må du først vite hva de forskjellige bremselengdene under normale forhold er:

  • 80 km/t = 31 meter
  • 70 km/t = 24 meter
  • 60 km/t = 18 meter
  • 50 km/t = 12 meter
  • 40 km/t = 8 meter
  • 30 km/t = 4 meter

Hvis du kjører i 30 km/t, tar det ikke lang tid å stanse bilen. Men dersom du holder en fart på 80 km/t øker lengden betraktelig, som vil ha en stor betydning på om du går helskinnet fra en ulykke eller ikke.

Hva skjer med bremselengden under forskjellige forhold?

Som vi nå vet, øker bremselengden med hastigheten, men vet du faktisk hvor viktig forholdene også er? Holder du en hastighet på 80 km/t og må bråbremse:

Under normale forhold, tar det 31 meter å stanse bilen fra du tråkker ned bremsen.

Når det har regnet og veien er våt blir stopplengden 50 meter.

På en veg med snø, forventes det at bilen har stanset etter 84 meter.

Dersom det er isbelagt veg, blir den nye bremselengden hele 126 meter, en firedobling av lengden!

Øker vi hastigheten fra 80 til 90 km/t på en isvei, blir den nye bremselengden 159 meter!

Derfor må du regulere farten etter forholdene

Siden vi ser at forholdene du kjører under har mer å si på bremselengden enn hastigheten, er det uhyre viktig å respektere dette. På grunn av dette, er faktisk ikke skiltet fartsgrense endelig, som vil si at du vil bli bøtelagt om du holder “fartsgrensa” når det er is på veien. Alltid ha god oversikt over omstendighetene dine, som andre trafikanter og om veien er våt.

Vi har også en reaksjonslengde

Det er ikke bare bremselengden som er viktig å ta til betraktning, da avstanden du bruker fra du ser en fare, til du starter å bremse, også endrer seg med hastigheten du kjører i. For å gjøre det lettere, sier vi at du har en reaksjonstid på ett sekund mens du kjører i 80 km/t under normale forhold. Dette vil gi deg en reaksjonslengde på 22 meter. Legger vi dette sammen med bremselengden får vi 53 meter, som er stopplengden.