Hva er konsekvensene for brudd på trafikkregler? Alt du må vite her

Hva er konsekvensene for brudd på trafikkregler? Alt du må vite her

Bla ned for å lese artikkelen

  1. Fornøydgaranti

  2. Beståttgaranti

  3. 3000+ spørsmål

  4. Minispill

  5. Enkle forklaringer

  6. AI-anbefalinger

Tilgang til alle kurs - 7 dager

Abonnementet fornyes automatisk til ordinær pris, avslutt når du vil!

1 kr 🔥 Tilbud - nedsatt fra 199 kr

Ved å gå videre godtar du våre app- og kjøpsvilkår.

For å holde en trygg trafikk med god flyt for alle trafikanter, er det viktig å følge trafikkreglene som vi har. Men vet du egentlig hvor strengt det er å bryte de? Alle ønsker trygge veier. Derfor har vi trafikkregler og lover over hvordan vi skal oppføre oss, hvem som skal kjøre først i forskjellige situasjoner og fartsgrenser.

Bryter du noen av reglene og blir oppdaget av politiet, blir du straffet etter lovbruddene du utførte. I dette innlegget får du vite hva som skjer når du bryter trafikkregler og hvorfor det er viktig at vi følger de. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med trafikkreglene, så anbefaler vi at du bruker vår app for å øve til teoriprøven.

Hvilken trafikkregel blir oftest brutt?

Selv om vi har svært mange forskjellige trafikkregler, så er det en av dem som blir mest brutt, og det er å kjøre over fartsgrensen. Det er selvsagt fristende å kjøre litt fort når du har dårlig tid, men fartsgrensen vår er satt som den er for å holde oss trygge på veien under normale forhold. Kjører du over fartsgrensen utsetter du deg selv og andre for fare, da stopplengden til bilen øker betraktelig.

I tillegg er det viktig å vite at fartsgrensen endrer seg etter forholdene. Hvis du kjører på en isbelagt veg som er markert med 80 km/t, må du senke farten for å få bedre kontroll over kjøretøyet, og for å klare å stoppe bilen i tide. Dette vil også si at du må senke farten i svingen med dårlig sikt; du skal klare å stoppe på strekningen du ser.

Bøter og fengsel

Forenklet forelegg er den mest vanlige formen for å straffe førere, og blir gitt ut når du bryter trafikkregler. Kjører du for fort kan det bli dyrt, da du må betale 11 300 kr hvis du kjører 36 km/t der fartsgrensen er 90 km/t eller høyere. Kjører du til og med 5 km/t over en fartsgrense på 60 km/t får du 850 kroner i bot.

Du får også bøter ved andre trafikkovertredelser, som å ikke følge vikeplikt (7250 kr), ulovlig forbikjøring (7250 kr) og ikke følge trafikkskiltene (5850 kr).

Du får ikke et valg mellom fengsel eller bot. Fengsel blir brukt som absolutt siste løsning dersom det ikke er mulig å betale boten. Hvor lenge du må sitte i fengsel varierer ut i fra prisen på boten som ikke betales. Kan du ikke betale en bot opp til 4000 kr får du 3 dager i fengsel, mens ved bot over 10 500 kr blir det 20 dager fengsel.

Prikkbelastning

Siden det er trafikkovertredelser som er grunnen for nesten halvparten av fatale ulykker, jobber Norge hardt for å redusere antallet som bryter trafikkregler. Dersom politiet registrerer at du kjører for fort, blir du straffet etter gjeldende fartsgrense og hvor fort du kjørte over den.

På en vei med 60 km/t eller lavere er grensen for prikkbelastning 10 km/t over fartsgrensen, mens der det er 70 km/t eller høyere er grensen 15 km/t. Hvis du kjører maks 5 km/t over grensen, altså 15 km/t over 60 km/t og 20 km/t over 70 km/t, får du 1 prikk, men overstiger du dette får du 2 prikker.

Etter du har mottatt 6 prikker får du varsling om dette, fordi med 8 registrerte prikker i løpet av 3 år mister du førerretten din. Hver prikk du får ligger i 3 år før de blir slettet.

Ikke bare for de som kjører for fort

Prikker på førerkortet blir ikke bare brukt når noen kjører for fort, men også for å straffe andre farlige handlinger som kan føre til ulykker. Dette innebærer ulovlig forbikjøring av andre trafikanter, som foran gangfelt og der sikten er hindret, samt overtredelse av vikepliktsregler, kjøring på rødt lys, kjøre for nær forankjørende, føre trimmet moped eller motorsykkel og ikke sikre passasjerer under 15 år.