Hvor mye koster det å kjøre for fort? Her er bøtene og straffene du kan få for trafikkovertredelse

Litt fristende å kjøre for fort? Da anbefaler vi å lese dette innlegget for å få vite hva du kan få i bøter og straffer, for ikke minst å snakke om sikkerheten.

I trafikken, så er det viktig at alle kjører etter reglene for å holde en god flyt, samt å samarbeide for å holde hverandre så trygg som mulig. Selv om trafikkreglene er svært viktig å følge, er det noen regler som brytes oftere enn andre, hvor den mest vanlige er å kjøre for fort. Men må vi egentlig alltid følge fartsgrensen? Og hva skjer hvis politiet stopper deg?

I tillegg til å svare på dette, får du vite andre gode grunner for hvorfor du ikke bør kjøre for fort.

Hvorfor vi har fartsgrenser

Hvis du havner i en trafikkulykke mens du kjører etter angitt fartsgrense, vil du ha store sjanser for å overleve ulykken. Dette er fordi fartsgrensene er beregnet etter hvilken hastighet som er optimal for fart og overlevelsessjanse på angitt strekning under normale forhold. Dette hjelper alle travle trafikanter å komme seg fort frem til destinasjonen sin, som gir svært store overlevelsessjanser hvis en ulykke skulle oppstå.

Hva skjer når du kjører for fort?

Hvis du kjører for fort, øker sannsynligheten for å bli stoppet av en politibetjent med klare bøter. Men selv om dette er en viktig grunn for å ikke kjøre for fort, så har vi noen viktigere. Siden fartsgrensene er satt opp etter overlevelsessjanser, synker denne når du kjører over fartsgrensen. Dette skjer på grunn av forskjellige grunner, hvor den viktigste er stopplengden din, som er reaksjonslengden og bremselengden kombinert.

Reaksjonslengde

Reaksjonslengden din har svært mye å si for hvordan en ulykke slutter, da dette er beregnet fra punktet du har sett en fare til du tråkker ned bremsen og bilen senker farten. For å gjøre det så lett som mulig, kan vi si at du har en reaksjonstid på ett sekund. Kjører du da i 80 km/t går det hele 22 meter før bremsingen har rukket å starte. Øker du hastigheten med 10 km/t blir den nye reaksjonslengden på 25 meter. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men når vi også tar med bremselengden ser vi fort hvordan dette påvirker resultatet av ulykker.

Bremselengde og stopplengde

Når du har først sett en fare, vil bremselengden beregnes fra der bilen starter å bremse til den har stoppet. Kjører du i 80 km/t blir bremselengden 30 meter, som er en stopplengde på 53 meter. Dette vil si at om du kjører i 80 km/t bruker bilen hele 53 meter på å stanse fra du har sett faren. Kjører du i 90 km/t vil du ha en stopplengde på 64 meter, og 76 meter i 100 km/t.

Siden vi ser at stopplengden øker betraktelig med hastigheten, er det uhyre viktig å aldri kjøre over fartsgrensene. Dette fører til stopplengder som ikke gjør det mulig å senke ned farten til en overlevbar hastighet, som er spesielt viktig i frontkollisjoner. 

Tenk på svinger med dårlig sikt som en felle!

Hva som helst kan være midt i veien, selv i svinger. Du må alltid ha klar sikt der du kjører, samt må ha gode kunnskaper om stopplengden din, da du må klare å stoppe på den delen av veien du faktisk kan se. Derfor må du alltid kjøre rolig i svinger med dårlig sikt. Bare dette simple tipset kan redde livet til utallige mennesker, da svært mange ulykker skjer fordi førere kjører over fartsgrensen med null respekt ovenfor stopplengden.

Så mye koster de forskjellige fartsbøtene

Vi alle kjenner noen som har tatt imot et par bøter før, kanskje til og med du har? Med Norges mål om null drepte i trafikken, har bøtene endret seg. For å få en god oversikt over hva du må betale hvis du kjører for fort, finner du en liste med dette under. 

Hvis du kjører over fartsgrensen der den er 60 km/t og lavere:

 • 1-5 km/t over = 850 kr.
 • 6-10 km/t over = 2 250 kr.
 • 11-15 km/t over = 4 050 kr.
 • 16-20 km/t over = 5 850 kr.
 • 21-25 km/t over = 9 050 kr.

Hvis du kjører over fartsgrensen der den er 70 km/t og høyere:

 • 1-5 km/t over = 850 kr.
 • 6-10 km/t over = 2 250 kr.
 • 11-15 km/t over = 3 600 kr.
 • 16-20 km/t over = 5 000 kr.
 • 21-25 km/t over = 6 800 kr.
 • 26-30 km/t over = 9 050 kr.
 • 31-35 km/t over = 10 850 kr.

Hvis du kjører over fartsgrensen på motorveien der den er 90 km/t og høyere:

 • 1-5 km/t over = 850 kr.
 • 6-10 km/t over = 2 250 kr.
 • 11-15 km/t over = 3 600 kr.
 • 16-20 km/t over = 5 000 kr.
 • 21-25 km/t over = 6 800 kr.
 • 26-30 km/t over = 9 050 kr.
 • 31-35 km/t over = 10 850 kr.
 • 36-40 km/t over = 11 300 kr.

Dersom du kjører fortere enn høyeste bot, mister du førerretten i en periode.

Bøtene gis ut som et forenklet forelegg og løser mindre alvorlige handlinger uten videre behandling. I tillegg blir ikke boten registrert i bøte- og strafferegisteret.

Du kan også få prikker i førerkortet

Kjører du for fort kan du også få prikker i førerkortet. Hvor mange du får baseres på hvor fort over fartsgrensen du kjører. Når du mottar prikker i førerkortet ligger de der i tre år før de blir fjernet. Når du har fått 4 prikker i førerkortet, får du et varselbrev som advarer deg at du mister førerretten, hvis du får 8 prikker i løpet av tre år. Da mister du førerkortet i seks måneder. Flere overtredelser samtidig fører til summen av overtredelsene.

Dersom du ønsker å se hvor mange prikker du har i førerkortet ditt, må du ta et besøk til en politistasjon for å få hjelp der.

Hva forskjellige fartsovertredelser gir førerkortet ditt

Under kan du lese om hvor mange prikker de forskjellige fartsovertredelsene gir førerkortet ditt.

Der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere: Kjører du 11-15 km/t over får du to prikker i førerkortet, og tre prikker om du kjører fra 16 km/t over.

Der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere: Kjører du 16-20 km/t over får du to prikker i førerkortet, og tre prikker om du kjører fra 21 km/t over.

Disse overtredelsene gir også prikker!

Det er ikke bare å kjøre for fort som gir førerkortet ditt prikker. I trafikken finner du også noen regler som aldri bør brytes, da de kan føre til svært farlige situasjoner. De fleste overtredelsene gir førerkortet ditt tre prikker hver, som er:

 • Kjøring mot rødt lys – Rødt lys betyr grønt lys for andre, og er uforsvarlig å passere.
 • Ulovlig forbikjøring – Du må alltid ha god sikt og klar bane.
 • Brudd på vikeplikt – Det er svært viktig med god flyt i trafikken.
 • Kjøring i sperreområde – Dette innebærer fortau, sykkelfelt, sperrelinje osv.
 • For nær forankjørende – Hvis vedkommende f.eks. bråstopper, kan det gå galt.
 • Trimmet moped/motorsykkel – Den økte hastigheten fører til flere trafikkulykker.
 • Bruk av mobiltelefon – Alltid ha fokus på veien.

Du får to prikker i førerkortet om du ikke sikrer en passasjer under 15 år. 

I tillegg får du en saftig bot på 2 450 – 7 250 kr, som varierer ut ifra hvilken overtredelse du begår.

På prøveperiode for klasse B?

Dersom du er på prøveperiode for klasse B, må du være ekstra forsiktig ute i trafikken. Hvis du blir tatt av politiet og får prikker i førerkortet, tildeles du det dobbelte enn normalt. 

Litt om oss til slutt

Marketin AS er et team bestående av unge talenter innenfor modernisering av læring på digitale flater. Vi lager gode løsninger som kommer folk til gode. Vi brenner for å skape de beste resultatene, og gir oss aldri før brukeren er fornøyd.

Nå utvider vi og ønsker å skape Norges nye plattform for spennede og givende læring. Der du kan forberede deg på teoritentamen, øve til jegerprøven og bestå båtførerprøven, med mye mer.